Tenen lezen

Cursus Tenen lezen

Hoe je karakter in elkaar zit, kan je aflezen aan de vorm, stand, dikte, breedte van de tenen. De tenen aan je linker voet laten zien hoe je met je gevoel omgaat. De tenen aan de rechtervoet laten zien hoe je met je verstand omgaat. Door tenen te lezen kun je jezelf beter leren kennen. Je krijgt inzicht in je eigen mogelijkheden, sterke kanten en je minder sterke kanten.

Tenen lezen is niet alleen een goed hulpmiddel om inzicht in jezelf te krijgen, maar ook in je partner of je kind. Ouders kunnen b.v. onderkennen wat hun kind wel of niet kan. Heeft iemand behoefte aan structuur of juist niet. Je leert je kind beter begrijpen als je weet hoe hun karakter en gedrag in elkaar steekt.

Door tenen lezen wordt vaak bevestigd wat je al wist of vermoedde. Het leidt dan tot extra begrip, inzicht en een betere verstandhouding. Hier gaat het om "gezonde" tenen. Vergroeide tenen, b.v. bij reumatoïde artritis kunnen niet goed gelezen worden.

Elke teen weerspiegelt een andere eigenschap.
Hieronder zie je een afbeelding van alle tenen bij de bijbehorende eigenschappen. Elke teen zegt iets over een bepaald deel van je karakter en je kwaliteiten.

De grote tenen vertellen hoe je communiceert, in vreugde en verdriet. Een forse grote teen staat b.v. voor een sterk verbaal vermogen; iemand met afgeronde grote tenen is tactisch en vriendelijk, maar iemand met hoekige tenen is recht voor zijn raap. De tweede teen geeft aan hoe je met je wensen en verlangens om gaat. Zo weerspiegelt elke teen een karakter eigenschap. Je hebt geen goede of slechte tenen. Je bent zoals je bent!
Ruimte tussen tenen betekent dat iemand tijd nodig heeft om datgene wat hij van binnen voelt te uiten. Iemand met veel ruimte tussen de grote en tweede teen betekent b.v.; eerst vragen morgen antwoord halen.

Tenen kunnen veranderen, dus een analyse is voor dat moment. Dus als je zelf van binnen verandert, zullen je tenen ook gaan veranderen. Kromme tenen gaan weer recht staan, gedraaide tenen draaien terug.